Zeilen

Het sportief zeilen accentueert een andere omgang met de medemens. De competitie is het perfect middel om zich te overtreffen en om de goede energie boven te halen die hen toelaat de verscheidene krachten van zee en leven te beheersen. Ze laat eveneens elke deelnemer toe om zich een bereikbaar doel op te stellen binnen een echt goed opgesteld en omkaderd project.

ForceDouce steunt op waarden zoals solidariteit en teamgeest om de sociale integratie van jongeren in moeilijkheden te bevoordelen.