Missie

De missie van ForceDouce bestaat erin om aan jongeren in moeilijkheden, dat deze op fysisch, sociaal of mentaal vlak zijn, de mogelijkheid te geven te evolueren naar een vrije en autonome persoon. Om deze doelen te bereiken gebruikt de vereniging het zeilen als pedagogisch en reinsertie gereedschap.