Informatie

De VZW ForceDouce heeft al sinds 15 jaar een performante structuur ten dienste van jongeren in nood opgebouwd.

Ze gebruikt het zeilen als middel ter zelfontwikkeling, opbouw van verantwoordelijkheidszin en aanpassing aan verscheidene handicaps.

Dit in de drie menselijke dimenties : Sociaal, fysisch en mentaal

Jongeren

ForceDouce is een vereniging zonder winstbejag, gevestigd in Brussel ( België), ze werkt naar de persoonlijke ontwikkeling van de jongere in fysieke, mentale of sociale nood.

De partners van ForceDouce zijn actief op verschillende vlakken van de gezondheid, de bescherming en de hulp aan de jeugd. De vereniging zeilt met meer dan 100 jongeren per jaar.

De jongeren ontdekken zo hun eigen mogelijkheden, delen die en leren samenleven door de zeilen te hijsen die hen vooruit gaan helpen hun eigen koers te varen.

« ForceDouce is overtuigd dat de zee prachtige

levenservaring brengt

aan de jeugd »

Les Passagers du Vent’ :

Sommige jongeren van ForceDouce zijn ondertussen leiders geworden, of toch bijna !

Deze tweede generatie omkadert andere jongeren, organiseert andere nautische projecten en evenementen ( dansavonden, BBQ, … ) Ze verzorgen de toekomst van ForceDouce.

Les Passagers du Vent zijn begonnen in augustus 2011. Deze jonge leden hebben zich op lange termijn betrokken, ze zijn rijk aan enthousiasme en verfrissend !

Zeilen

Het sportief zeilen accentueert een andere omgang met de medemens. De competitie is het perfect middel om zich te overtreffen en om de goede energie boven te halen die hen toelaat de verscheidene krachten van zee en leven te beheersen. Ze laat eveneens elke deelnemer toe om zich een bereikbaar doel op te stellen binnen een echt goed opgesteld en omkaderd project.

ForceDouce steunt op waarden zoals solidariteit en teamgeest om de sociale integratie van jongeren in moeilijkheden te bevoordelen.

Methode

ForceDouce ontwierp een progressieve methode.

De jongeren worden eerst opgenomen in kleine bootjes op beveiligde wateroppervlaktes tijdens korte zeilsessies.

Hierna kunnen ze op grotere boten deelnemen aan stages gedurende de weekends of de schoolvakanties.

De jongeren nemen eveneens deel aan zeilwedstrijden en andere evenementen die het hele jaar door georganiseerd worden.

De omgangsmethode met de verscheidene handicaps is in de loop der jaren verfijnd dankzij de permanente bijscholing van de kaderleden ( kinesisten, verplegers, sociale assistenten, opvoeders, …) en door alle personen die hun menselijkheid meebrengen.

De kwaliteit van de methode is meermaals bevestigd door mensen die in het medisch domein, de bescherming en de hulp aan de jeugd werken. Hierdoor is de vraag naar de prestaties van ForceDouce sterk groeiend.

Technische middelen

Boten :

* 1 Jod35 (boot van 10,60m)

* 4 Caravelles

* 2 Lasers

* 1 Mousquetaire en 1 Corsaire in opmaak

* 1 Néo495 (aangepaste boot voor motorisch en sensorieel gehandicapten)

Uitvalsbases :

ForceDouce is lid van zeilclubs :

* Binnenwateren * WSKLuM (WaterSportKring van de Luchtmacht ) Vilvoorde bij Brussel in België ,* … en binnenkort de SNEH ( Sports Nautiques de l’Eau d’Heure in Wallonie in België)

* Aan zee KYCN (Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort in België)

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
31810_1434642195228_1508134273_31064485_4219794_n
force-douce-002
img_4799
img_4802
img_4807
img_4815
img_4828
img_4829
p1030070
p1030102
Digital StillCamera

Omkadering

Nautisch

De jongeren zijn omkadert door ervaren zeelui, gespecialiseerde opvoeders en een therapeutische ploeg die aan elke handicap aangepast is.

De schippers, co-schippers hebben brevetten van :

* ADEPS/BLOSO

* UCPA

* Yachtman

* Yachtnavigator

* Glénans zeilschool

* …

We eisen eveneens een brevet van eerstehulp, een >isaf gekeurde overlevingsstage en een VHF brevet.

Maar vooral de grootste menselijke kwaliteiten.

Therapeutisch en educatief

De jongeren zijn goed ingekaderd :

* Door een therapeutische of paramedicaal team, gespecialiseerd in het probleem

van de jongere (gevormd met ForceDouce)

* Gespecialiseerde opvoeders (van ForceDouce)

* Door de opvoederes/therapeuten van de verscheidene verenigingen

ForceDouce neemt ook deel :

* Aan de opleiding van gespecialiseerde opvoeders door het geven van lessen aan de leerlingen van Parnasse

* Aan de opleiding van de vrijwilligers: opleiding tot luisteren, opleiding als opvoeder, opleiding als animator …

* Aan de ontwikkeling van een verslag van de therapeutische activiteiten die de gebruikte methode continu doet evolueren.

Partners

Gezondheid

Diabetes:

In samenwerking met de verschillende pediatrische conventies en de Vlaamse Diabetes Vereniging ( VDV ), stelt ForceDouce stages voor die een erkende educatieve waarde hebben.

Ze streeft naar de verbetering van de aanvaarding en de beheersing van de spanningen gelinkt met de ziekte. De expertise van ForceDouce is erkend en

begeerd door de specialisten in de gezondheidszorg:

* Uitnodiging als spreker voor de « mardis de la kiné » (Erasmus hospitaal)

* Uitnodigingen voor de « Nurses’ days » (jaarlijkse vergadering voor verpleegkundigen zich gespecialiseerd in diabetes)

* Promotor voor eindejaarsstudenten kinesitherapie

* Voormalig lid van het wetenschappelijk comité van Alfediam (Association de Langue Française pour l’Etude du Diabète et des Maladies Métaboliques)

* Het eindwerk betiteld « Apports de la pratique de la voile pour adolescents diabétiques dans l’acceptation et la gestion des contraintes liées à la maladie (Aspects physique, psychologique et social) » werd gerealiseerd door de directeur en is beschikbaar op aanvraag ( in het Frans )

* Uitnodiging voor het Wereldcongres voor Diabetes te Dubaï ( december 2011 ). Toespraken ivm het « Program Young Leaders » en organisatie van zeilstage voor 40 jonge afgevaardigden uit de hele wereld

Oncologische pathologieën:

In samenwerking met de betrokken dienst van het kinderhospitaal en de VZW Samen Stap voor Stap, neemt ForceDouce de jonge zieken in behandeling maar ook hun broers en zussen om een systemisch effect te bekomen. Er is de vereniging eveneens gevraagd om bepaalde patiënten in palliatieve zorgen te laten meedoen aan de activiteiten.

Mentale pathologiën:

Er zijn banden gelegd met psychiatrische diensten en centra die jongeren in mentale nood behandelen.

Sensoriele pathologieën :

ForceDouce werkt met doven gezonden door het IRSA (Institut Royal pour Sourds et Aveugles)  . De vereniging heeft een uniek communicatiemiddel uitgevonden die deze jongeren toelaat te zeilen met andere jongeren en zich zo te openen naar de anderen.

Motorische pathologieën:

ForceDouce neemt jonge motorisch cerebraal gehandicapten verzorgd bij IRAHM op

stage. Vanaf maart 2012, zal ForceDouce beschikken over een speciaal voor deze pathologieën gebouwde boot (Néo495) samen met een handlingsysteem waarmee de gehandicapte gemakkelijk uit zijn rolstoel kan gehesen worden en aan boord geplaatst en terug. De WSKLuM heeft een hellend vlak aangelegd om zo toegang te verschaffen aan hun installaties.

Jeugdbescherming

IPPJ Saint Servais:

Het is al 5 jaar lang dat ForceDouce twee weekends per jaar een zeezeilstage biedt voor de meisjes die in deze gesloten instelling geplaatst werden. Het programma is heel goed gestructureerd dankzij een goede voorbereiding die verzorgd is door een van de personeelsleden van het instituut die de kinderen leert zeilen op Caravelle op de Maas en binnenkort eveneens op de l’Eau d’Heure.(info over IPPJ)

Hulp aan de jeugd

Color’Ados :

Zeilsessies het hele jaar door op woensdag namiddag en een stage van een week op zee vanuit Nieuwpoort gedurende de zomervakanties.

Dynamo :

Regelmatige sessies met de jongeren komende uit de drie activiteitenlocaties van Dynamo, te weten Elsene, Vorst en Ukkel.

Financiële steun

Ook al is ForceDouce performant in haar werk met de noodlijdende jeugd heeft de vereniging nog financiële steun nodig om de ontwikkeling van haar activiteiten te kunnen waarborgen.

ForceDouce zoekt subsidies, sponsors en alle andere mogelijke middelen om het werk te kunnen voortdoen op lange termijn.

Donator

Subsidiërende overheden

Voor het Québec/Saint-Malo project :

* Wallonie-Bruxelles (Minister Marcourt).

Voor het projet Wereldcongres voor Diabetes te Dubaï :

COCOF (Commission Communautaire Française) – Service Public Francophone Bruxellois – Services des Relations Internationales, de la Coordination du Suivi des Directives européennes et de la Communication externe (Minister Emir Kir)

Sponsors

  • Abbott : Voor het project Québec / Saint-Malo

Weldoeners

Origineel zuiver vrijwillig werkend, is ForceDouce gegroeid tot een meer professionele structuur dankzij de vrijgevigheid van de heer Léon Loewe.  Bij zijn overlijden heeft Mr Loewe een deel van de erfenis aan ForceDouce geschonken, dit via het fonds « L’envol – ForceDouce » binnen de Koning Boudewijnstichting.

Het is mede dankzij deze hulp dat de vereniging zich kan ontwikkelen en een maximum aan jongeren helpen. U kan ons helpen via het “fonds l’envol” door hier te klikken.

KONINGBOUDEWIJNSTICHTING  *

LIONS BRUSSELS COOPERATION : Voor het ‘courant’ budget van ForceDouce Belgium *

ELIA en CAP48 : Voor de aankoop van een nieuwe boot, aangepast aan motorisch gehandicapten.

ELECTRABEL GDF SUEZ : Voor het speciaal programma « Opleiding jongeren ».

 

"Repousser ses limites, sans jamais les franchir"